SOMMERLØB DEN 21.JUNI 2020

 med start fra Struer Havn. Vi kørte ad små vejer i området rundt om Struer og alle 27 deltagere havde en flot tur på 60 km

VVK SOMMERLØB

Tak til Kaj kristensen for turen