VVK AKTIVITETSKALENDER 2023

Info om tilmelding, kontakt, adresser. mv. vil løbene blive opdaterede her på hjemmesiden og i Knallert Journalen

Der tages forbehold for eventuelle aflysninger og ændringer af nedennævnte knallertløb

Alle VVK knallertløb er åbne og alle, der kører veteranknallert med gyldig ansvarsforsikring, kan deltage på samme vilkår som klubbens medlemmer

VVK LØVSPRINGSLØB søndag den 23. april 2023

Startsted:      P-plads, Bredgade 63, 6940 Lem st.

Start:              Kl. 10:00

Start gebyr:   30,00 kr. + 25,00 kr. for kaffe og rundstykke

Arrangør:      Gerdt Pedersen

Husk madpakke - øl og vand kan købes ved servicevognen.  

Tilmelding til Gerdt Pedersen tlf.: 2147 3687 eller til ???? – tilmelding kan også ske på SMS. 

Aftenløb – 11. maj – arrangør Bjarne Majlund, Lemvig

Ringkøbing Fjord rundt – fredag den 5. juni

Sommerløb – 25. juni - arrangør ??

Viborgløb – 12. august – arrangør Lars Jensen, Viborg

Limfjordsløb – 27. august – arrangør Henning Dalgaard, Bur

Løvfaldsløb – 24. september – arrangør Mikael Pedersen, Holstebro

Generalforsamling 25. oktober

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indkomne forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ud over ovennævnte løb forventes der at blive kørt nogle ”pop-up” løb rundt omkring afhængig af vejr og vind – uden tilmelding og servicebil.

Dato, tidspunkt og sted oplyses via mail og SMS et par dage i forvejen - eller kan ses på VVK Facebook siden.

DIVERSE