Biograf

Kort stop ved "Egons Mindelund" - en mindelund sat efter navnkundige borgmester og regionsmedlem Egon Plejdrup.

Egon havde stor betydning for egnen - opnåede ved valg op mod 30% personlige stemmer på øen.